Zorgverleners

       © Marjan van Zeyl

© Marjan van Zeyl

Als u ziek bent of zorg nodig heeft dan is het van groot belang dat dit gebeurt door mensen die respect hebben voor uw manier van leven.

De door ons geselecteerde, geschoolde en vakkundige zorgverleners bieden verpleging, verzorging, individuele begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning. Verder hebben we mensen die een heerlijke, verantwoorde (biologische) maaltijd koken en/of mensen die met veel plezier en toewijding huishoudelijke ondersteuning bieden.

Wij selecteren onze zorgverleners zodanig dat u zoveel mogelijk vaste mensen om u heen heeft. De door ons geselecteerde ZZPers voldoen aan zeer hoge eisen van betrouwbaarheid en beschaving. Zij laten zich inspireren door de antroposofie die uitgaat van de mens met een lichaam, een ziel en een geest. Naast vakinhoudelijke bijscholing werkt ieder aan zijn/haar bewustzijnsontwikkeling.

Iedere zorgverlener sluit een eigen overeenkomst met zijn/haar cliënt(en). Daarin wordt ook verwezen naar het privacyreglement en de klachtenprocedure. Zij werken geheel zelfstandig maar altijd in goed overleg met u en elkaar.