Warme Thuiszorg

Pallium Thuiszorg Eindhoven is een bemiddelingsbureau voor warme thuiszorg op maat. Wij bemiddelen voor u professionele, zelfstandig werkende zorgverleners die, met hart en ziel en in goed overleg met u en met elkaar, thuiszorg op maat verlenen.

Pallium betekent ‘mantel’. Zo zien wij thuiszorg, als een warme mantel om de mens. Een vaste groep, professionele zorgverleners bieden u zorg met aandacht en toewijding. 

Pallium Thuiszorg Eindhoven is er voor iedereen die behoefte aan thuiszorg met aandacht en toewijding heeft. Ook als u mantelzorger bent en met een gerust hart de zorg aan anderen over wilt kunnen laten, kunnen wij veel voor u betekenen. 

De Antroposofie vormt onze bron van inspiratie en inzicht in de mens als individu. Een vrij en autonoom mens: een eenheid van lichaam, ziel en geest en met zijn eigen biografie. Een mens die zo lang als maar mogelijk is, zijn/haar autonomie moet kunnen behouden, ook in geval van ziekte en/of andere redenen waarom hij of zij een beroep op thuiszorg doet.

Warme thuiszorg ook online delen? Graag!