Wie zijn wij?

Wij bieden zowel kortdurende of langdurige thuiszorg (wijkverpleging) als ook terminale thuiszorg. Lees hierover verder:

Thuiszorg – wijkverpleging
Terminale thuiszorg

Wij zijn een klein en hecht team met eenzelfde ideaal. We zijn allemaal al tientallen jaren actief als verpleegkundige in de zorg en willen onze ervaring en kennis inzetten voor mensen die in de laatste levensfase thuis hun leven willen afronden.

De door ons geselecteerde, geschoolde en vakkundige zorgverleners bieden verpleging, verzorging, individuele begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning. Zij laten zich inspireren door de antroposofie die uitgaat van de mens met een lichaam, een ziel en een geest. Naast vakinhoudelijke bijscholing werkt ieder aan zijn/haar bewustzijnsontwikkeling. Een aantal van onze zorgverleners rondt binnenkort de geaccrediteerde scholing tot antroposofisch verpleegkundige af. 

Iedere zorgverlener sluit een eigen overeenkomst met zijn/haar cliënt(en). Daarin wordt ook verwezen naar het privacyreglement en de klachtenprocedure. Zij werken geheel zelfstandig maar altijd in goed overleg met u en elkaar.

Warme thuiszorg ook online delen? Graag!