Geschiedenis

In december 2009 ontstaat het Palliumconcept voor thuiszorg.
Een terminaal zieke man, die naar verwachting binnen enkele weken zal overlijden, ziet in die periode af van opname in een verpleegkliniek en ook van reguliere pijnbestrijding. Hij wil liever dat zijn vrouw ondersteuning krijgt bij de dagelijkse verzorging thuis, waarvoor er een PersoonsGebonden Budget is. Tot aan het einde blijft hij bij bewustzijn en voltooit deze laatste fase van zijn leven thuis, omringd door vrienden en geliefden. Deze zieke kreeg de zorg die hij nodig had, op de manier die hij wilde.

Mariel Carré begon daarmee in Maastricht Pallium Portam voor het aanbieden van thuiszorg op antroposofische basis.

Mariel Carré begon daarmee in Maastricht Pallium Portam voor het aanbieden van thuiszorg op antroposofische basis.
In 2013 en 2014 heeft Willem-Jan van Mierlo via hetzelfde concept Pallium Thuiszorg Eindhoven e.o. opgezet en gestart met een eerste zorgvrager.
Thea Looijmans heeft in 2015 Pallium thuiszorg verder geprofessionaliseerd en uitgebreid.
Sinds september 2020 heeft Liliane Driessen de coördinatie van Pallium Thuiszorg Eindhoven overgenomen.

Warme thuiszorg ook online delen? Graag!