Wat bieden wij?

Wij bieden professionele verpleegkundige zorg, met hoofd, hart en handen; een aandachtige natuurlijke verzorging, zowel kortdurend als in de laatste levensfase. We werken in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Bij terminale zorg in de vorm van 12- tot 24 uurs diensten willen wij een pallium zijn: een warme deken om u en uw naasten. Team Terminaal van Pallium richt zich op de ‘hele mens’. Zowel het lichamelijke, het psychosociale als het spirituele aspect is belangrijk. U geeft uw leven betekenis op een heel eigen manier, vanuit een eigen overtuiging over wat het leven de moeite waard maakt. Dit geldt ook voor het afronden van het leven. Wij bieden de ondersteuning om dat op eigen wijze te kunnen doen.

Complementaire zorg is een wezenlijk onderdeel van onze zorgverlening. Denk daarbij aan oliën, hand- en voetmassages en muziek. Ook kunnen we uitwendige therapieën vanuit de antroposofische verpleegkunde inzetten. Zeker in de terminale zorg kan deze extra aandacht van grote meerwaarde zijn voor het gevoel van comfort.

Warme thuiszorg ook online delen? Graag!